Альтернативный Проект Закона Украины об Оружии (полный текст) \ Альтернативний Проект закону України про зброю
parallax background

Закон Украины про Оборот Оружия
Альтернативный Проект (полный текст)

Стрелковые Упражнения с Пистолетом — Упражнение 1-3-1
25.09.2019
Стрелковые Упражнения с Пистолетом — Упражнение 1-R-2
27.09.2019
 
В начале сентября 2019 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона об Оружии (№1222), который по своему содержанию может стать революционным, в вопросе упорядочения оборота огнестрельного оружия и предоставления гражданам Украины права на эффективную самооборону. Но противники четкой и прозрачной политики в этом, нужно признать, непростом оружейном вопросе не хотят сдавать свои позиции. Буквально через несколько недель ими был внесен так называемый альтернативный законопроект про оборот оружия в Украине (№1222-1). Причем, если проследить хронологию этого события, он готовился в довольно спешном порядке. Такой вывод напрашивается на основании того, что после появления на сайте Верховной Рады информации о регистрации законопроекта и открытия доступа к самому тексту прошло несколько дней. Анализ текста альтернативного законопроекта приводит к мысли, что в его основе лежит все тот же Приказ МВД № 622, который называют архаизмом советской системы. Все также все полномочия остаются у системы МВД, без контроля и надзора Министерства Юстиции, как было предложено в основном проекте закона об Оружии №1222. По сути, в новом альтернативном законопроекте сохранены практически все основные положения приказа № 622, за, разве что, исключением ликвидации категорий, которым разрешено владение травматическим короткоствольным оружием. Да, в альтернативном законопроекте травматы будут доступны всем гражданам Украины, достигшим 25 летнего возраста, не имеющим медицинских противопоказаний и прошедшим курсы по изучению материальной части оружия и правил обращения с ним. Но это, с учетом все того же запрета на короткоствольное нарезное оружие, на мой взгляд, сомнительное достижение этого законопроекта, которое, в случае его принятия, будет давать ложное ощущение "сухости и защищенности". Особенно учитывая, что нелегальное оружие с улиц наших городов никуда не денется.

Неужели основной проект закона об Оружии №1222 оказался настолько хорош, что вряд ли станет правдой и нам дальше придется жить по старым потрескавшимся постсоветским шаблонам, завернутым к блестящую обертку?

Ниже представлен полный текст альтернативного законопроекта и вы можете сделать свои собственные выводы.
1222-1 Зарегистрированный альтернативный проект Закона об Оружии
Проект Вноситься народними депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про обіг зброї

перейти на сайт Верховної Ради

Цей Закон регулює відносини, що виникають під час обігу в Україні вогнепальної, холодної, пневматичної зброї, боєприпасів, а також конструктивно схожих зі зброєю та боєприпасами виробів, та визначає їх правовий режим власності, права та обов’язки осіб, що ними володіють, встановлює вимоги до вироблення, набуття, використання та відчуження, а також регулює інші суспільні відносини, пов’язані з обігом зброї.

РОЗДІЛ І. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

1. Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
-боєприпаси – спеціально виготовлені вироби одноразового використання, призначені для проведення пострілу із вогнепальної зброї снарядом, що одержує направлений рух у стволі за рахунок енергії, що утворюється при згорянні порохового метального заряду чи спеціальних горючих сумішей, та має достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані. До боєприпасів належить також порох;
-виробництво (виготовлення) зброї – створення нової одиниці зброї з матеріалів та речовин, що не були зброєю; складання зброї з частин та деталей в умовах виробництва (закладу) чи перероблення будь-яких предметів, завдяки чому вони набувають властивостей зброї;
-дозвіл на володіння зброєю – запис в Єдиному державному реєстрі зброї, що засвідчує право особи на придбання, володіння, зберігання, використання, транспортування та розпорядження зброєю відповідної категорії та боєприпасами до неї;
-заняття стрільбою – діяльність, яка полягає у разовому або регулярному виконанні вправ зі стрільби з метою навчання, вдосконалення навичок зі стрільби та навичок поводження зі зброєю;
-зброя – пристрій або предмет, спеціально виготовлений, конструктивно призначений та технічно придатний для знищення, ураження, ушкодження або заподіяння іншого руйнівного впливу на живі чи іншого роду об’єкти та цілі, та який не має прямого виробничого чи господарсько-побутового призначення; зброя автоматична – вогнепальна зброя з повною автоматизацією перезаряджання та пострілів завдяки енергії порохових газів, що утворюються під час горіння метального заряду у стволі, і яка здатна здійснити більше одного пострілу після одного натискання на спусковий гачок; зброя вихолощена – зброя, що імітує постріл з вогнепальної зброї, виготовлена шляхом спеціального пристосування конструкції вогнепальної зброї до стрільби лише холостими патронами, з яких неможливо зробити постріл снарядом, що здатний уразити ціль;
-зброя вогнепальна – ствольна зброя, яка призначена для ураження цілей снарядами, що одержують спрямований рух за рахунок енергії, що утворюється при згорянні порохового метального заряду чи спеціальних горючих сумішей, та мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані. Достатньою для ураження цілі є кінетична енергія, величина якої на відстані одного метра від дульного зрізу зброї має бути рівна чи більша за 0,5 Дж/мм2;
-зброя гладкоствольна – вогнепальна зброя, що має ствол або стволи тільки з гладкими каналами, у тому числі із свердленням типу «парадокс» при довжині нарізної частини каналу ствола не більше 140 мм та з овальним свердленням типу «ланкастер». До гладкоствольної зброї також належить вогнепальна довгоствольна зброя, призначена для стрільби боєприпасами для гладкоствольної зброї, канал ствола якої містить нарізи в його кінцевій частині, або нарізи для покращення осипу дробового метального заряду;
-зброя гладкоствольна короткоствольна (травматична) – зброя вітчизняного виробництва, спеціально сконструйована та виготовлена або перероблена для стрільби патронами, спорядженими еластичними метальними елементами несмертельної дії;
-зброя довгоствольна – вогнепальна зброя, довжина ствола якої перевищує 200 мм та загальна довжина якої з прикладом становить не менше 800 мм. У випадку, якщо приклад є складаним, загальна довжина зброї вимірюється в складеному стані, окрім випадків, коли зброя зі складеним прикладом не здатна здійснити постріл;
-зброя деактивована – зброя будь-якої моделі, яка з дотриманням вимог відповідних стандартів та технічних умов спеціально приведена на заводах-виробниках чи у спеціальних майстернях з ремонту зброї в непридатний для стрільби стан;
-зброя комбінована – вогнепальна зброя, що одночасно поєднує нарізні та гладкі стволи;
-зброя короткоствольна – будь-яка вогнепальна зброя, яка не є довгоствольною;
-зброя музейна – деактивована зброя, яка спеціально приведена в непридатний для стрільби стан шляхом її часткового розукомплектування; зброя нагородна – відзнака, яка отримана фізичною особою в якості нагороди на підставі Указу Президента України, наказів Міністра оборони України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, або нагородних документів керівників і глав урядів іноземних держав;
-зброя нарізна – вогнепальна зброя, напрямна частина каналу ствола якої по всій довжині містить нарізи, призначені для надання метальному елементу обертального руху під час пострілу;
-зброя пневматична – невогнепальна зброя калібру більше 4,5 мм і швидкістю польоту снаряду більше 100 м/с, в якій снаряд приводиться в рух за рахунок стисненого газу або суміші газів;
-зброя учбово-розрізна – деактивована зброя, яка спеціально приведена в непридатний для стрільби стан, основні деталі якої мають спеціально виконані вирізи, що дозволяє наочно вивчити порядок взаємодії деталей і вузлів;
-зброя холодна – зброя, конструктивно призначена та за своїми властивостями придатна для неодноразового заподіяння шляхом безпосередньої дії тяжких (небезпечних для життя в момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень, дія яких ґрунтується на використанні м’язової сили людини або механічної енергії;
-зона, вільна від зброї – будівля, приміщення, споруда, територія, де існує законна заборона перебування зі зброєю;
-ідентифікаційні ознаки зброї – відомості про виробника, вид, марку, модель, серію, номер та рік випуску зброї;
-ідентифікація – це процес розпізнавання об’єкту за ідентифікаційними та класифікаційними ознаками з подальшим ототожненням та присвоєнням унікального номеру;
-класифікаційні ознаки зброї – відомості про категорію, конструкцію, власника, а також фотографії зброї;
-колекціонування зброї та/або боєприпасів – діяльність з упорядкованого збирання зброї та/або боєприпасів, яке має історичну, наукову, культурну та технічну цінність, що використовується або може бути використане для експонування, наукової, дослідницької, практичної чи експертної роботи, або підвищення професійного рівня у зв’язку зі службовою діяльністю;
-криміналістичний облік зброї – колекція куль, гільз та патронів зі слідами зброї, яка створюється та ведеться уповноваженими експертними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України;
-макети зброї масогабаритні – деактивована зброя, незворотно приведена в непридатний для стрільби стан;
-місце постійного зберігання зброї – адреса спеціально обладнаного місця, за якою зберігається зброя, відомості про яку внесено до Єдиного державного реєстру зброї;
-носіння зброї – будь-яке переміщення (перенесення, перевезення) зброї поза місцем її постійного зберігання у стані, придатному для миттєвого застосування (з боєприпасами в магазині чи патроннику);
-обіг (оборот) зброї – виробництво зброї, торгівля зброєю, продаж, передача, придбання, колекціонування, експонування, спадкування, облік, зберігання, носіння, перевезення, транспортування, використання, вилучення, знищення, ввезення зброї до України та вивезення зброї з України; облік – процес наповнення Реєстру інформацією про обіг (оборот) зброї;
-облік спеціальний – облік інформації про зброю, яка перебуває у спеціальному обігу (обороті);
-облік цивільний – облік інформації про зброю, яка перебуває у цивільному обігу (обороті);
-патрон – пристрій одноразового використання, призначений для пострілу зі зброї, який об’єднує в єдине ціле за допомогою гільзи засоби ініціювання, метальний елемент (снаряд) і метальний заряд;
-патрон «Флобера» – патрон кільцевого запалення, який не має порохового заряду і снаряд якого приводиться в рух лише за рахунок газів запалюючого складу;
-патрон холостий – патрон без метального елементу (снаряду), який складається з гільзи, капсуля, порохового заряду і пижа (або без нього) для імітації пострілу з вогнепальної зброї;
-переспорядження боєприпасів – виготовлення боєприпасів з використанням гільз, нових, або тих, які раніше були відстріляні в складі інших боєприпасів та придатні для повторного використання;
-пістолети та револьвери газові – зброя, конструктивно призначена для пострілу патронами, спорядженими речовинами сльозоточивої та дратівної дії; ремонт зброї – усунення несправностей, дефектів, у тому числі шляхом заміни, суттєвої зміни або обробки основних частин зброї з метою відновлення її властивостей задля можливості використання зброї за прямим призначенням. Не належать до ремонту зброї: дії власника зброї з покращення зовнішнього вигляду зброї та/або адаптації до його анатомічних особливостей, які не призводять до підсилення чи зміни основних властивостей зброї та здійснюється з метою подальшого її використання за прямим призначенням, а також заміна власником зброї основних частин зброї, виготовлених виробником для встановлення на цю модель зброї та придбаних у передбаченому цим Законом порядку за умови подальшого використання заміненої частини;
-стрільбище – комплекс, який складається з двох або більше стрілецьких тирів та розташовується на окремій земельній ділянці;
-тир стрілецький – спеціально обладнане приміщення, будова, споруда або територія, яка використовується для занять стрільбою;
-транспортування – переміщення (перенесення, перевезення) розрядженої зброї, боєприпасів до неї власником поза місцем їх постійного зберігання у спосіб, який виключає негайне застосування зброї;
-частини вогнепальної зброї основні – будь-які елементи або запасні деталі, спеціально призначені для вогнепальної зброї та необхідні для її функціонування, а саме: ствол, рамка, ствольна коробка, включаючи верхню та нижню частину, у разі їх наявності, затвор чи інший пристрій для запирання ствола, барабан; частини вогнепальної зброї додаткові – пристрої, спеціально створені або адаптовані для встановлення на зброю, які служать для покращення її зовнішнього вигляду, ергономіки (користувальницьких властивостей), комфорту у використанні, адаптації до анатомічних особливостей власника, пристосування (постійного чи тимчасового) до виконання відповідних завдань. До додаткових частин належать, зокрема, засоби зменшення гучності пострілу, засоби зменшення сили віддачі, полум'ягасники, додаткові прицільні та цілевказівні засоби, оптичні приціли, оптично-електронні прицільні пристрої, приціли нічного бачення, освітлювальні пристрої, ложа, тощо.
2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в інших законах України.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, які виникають під час обігу вогнепальної, холодної, пневматичної зброї, боєприпасів, а також конструктивно схожих зі зброєю та боєприпасами виробів.
2. Дія цього Закону не поширюється на:
-промислово виготовлені інструменти, в яких застосовані принципи дії або конструкції вогнепальної чи пневматичної зброї та які можуть бути використані виключно з передбаченою їх конструкцією метою;
-прилади для забою тварин, гарпунної риболовлі;
-ядерну, хімічну, біологічну та будь-яку іншу зброю масового ураження;
-військову техніку та її допоміжне обладнання;
-іграшки або інші предмети, які своїм зовнішнім виглядом нагадують зразки зброї, але такими не є, та для стрільби з яких не використовуються боєприпаси чи холості патрони до вогнепальної зброї;
-упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії;
-спеціально створені копії зброї, що не призначені для стрільби патронами до вогнепальної зброї, за умови, що основні частини таких копій не можуть бути використані у якості основних частин зброї;
-сувенірні вироби, що конструктивно подібні до холодної зброї. .

Стаття 3. Законодавство у сфері обігу зброї

1. Законодавство у сфері обігу зброї складається з Конституції України, цього та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері обігу зброї.
2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлені інші правила, ніж передбачені законодавством України у сфері обігу зброї, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Державна політика у сфері обігу зброї

1. Державна політика у сфері обігу зброї спрямовується на:
-встановлення державного контролю за обігом в Україні зброї та додержанням законодавства про обіг зброї;
-запобігання потрапляння зброї до незаконного обігу;
-встановлення правил обігу зброї в Україні;
-встановлення технічних вимог до зброї та боєприпасів до неї;
-розвиток міжнародного співробітництва у сфері контролю за обігом зброї.

Стаття 5. Категорії зброї та боєприпасів

1. В Україні зброя та боєприпаси поділяються на категорії А, Б, В, Г залежно від їх технічних характеристик.
2. До категорії А відноситься:
-автоматична зброя;
-нарізна зброя калібром більше 12,7 мм;
-вогнепальна зброя, замаскована під інші предмети;
-вогнепальна зброя, виготовлена з матеріалів, що не дозволяють виявити її за допомогою металошукачів;
-боєприпаси бронебійної (куля з твердим осердям бронебійної дії), розривної (куля із зарядом, що розривається в момент зіткнення) або запальної (куля з хімічною сумішшю, яка запалюється при контакті з повітрям або в момент зіткнення) дії, а також снаряди для подібних боєприпасів;
-боєприпаси, спеціально сконструйовані для посилення пробивної дії та ураження захищених цілей, а також снаряди для подібних боєприпасів.
3. До категорії Б відноситься короткоствольна зброя, за виключенням автоматичної та гладкоствольної короткоствольної (травматичної) зброї.
4. До категорії В відноситься зброя, що не входить до інших категорій, така як:
-гладкоствольна короткоствольна (травматична) зброя;
-нарізна довгоствольна зброя;
-комбінована довгоствольна зброя;
-пневматична зброя;
-гладкоствольна довгоствольна зброя;
-вихолощена зброя;
-музейна зброя та інша деактивована зброя, що не входить до інших видів деактивованої зброї.
5. До категорії Г відноситься холодна зброя.
6. Зброя у цивільному обігу, яка знаходиться у власності суб’єктів господарювання, поділяється на зброю для продажу та зброю для експлуатації.

Стаття 6. Конструктивно схожі зі зброєю вироби

1. До конструктивно схожих зі зброєю виробів належать:
-пристрої під патрон «Флобера» калібру до 4 мм (включно) та боєприпаси до них, якщо енергія кулі становить менше 0,5 Дж/мм2; пістолети та револьвери газові;
-пристрої для подачі звукових або світлових сигналів (стартові (шумові) пістолети і револьвери, ракетниці, спеціально створені копії зброї, що призначені для стрільби холостими патронами до вогнепальної зброї (крім вихолощеної зброї) та боєприпаси до них, сигнальна зброя, предмети або механізми, конструктивно призначені виключно для подачі піротехнічного світлового, звукового або димового сигналу, салютні патрони, які не мають снаряду та призначені для імітації стрільби, салюту чи подачі сигналу);
-учбово-розрізна зброя;
-макети зброї масогабаритні.
2. Вироби, наведені в частині першій цієї статті, можуть бути введені в цивільний обіг виключно за умови їх відповідності чинним в України вимогам безпеки та технічним вимогам, встановленим для відповідних виробів.

Стаття 7. Цивільний обіг зброї

1. У цивільному обігу перебуває зброя, яка належить фізичним та юридичним особам (суб'єктам господарювання), за винятком зазначених у статті 8 цього Закону, яким згідно із законодавством та видом діяльності дозволено використовувати зброю у порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами.
2. До зброї у цивільному обігу належить зброя категорій А, Б, яка на визначених цим Законом умовах перебуває у цивільному обігу, а також зброя категорій В, Г.
3. Фізичні особи можуть бути нагороджені зброєю будь-якої категорії. Після нагородження фізична особа зобов’язана отримати у встановленому цим Законом порядку дозвіл на володіння зброєю.
Порядок формування нагородного фонду встановлюється законодавством.
4. Цивільний обіг зброї обмежений.
5. Особи, які мають у власності чи іншому законному володінні вогнепальну зброю (за виключенням вихолощеної), повинні укласти в установленому законодавством порядку договір страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (далі – договір страхування).
6. Зброя, яка перебуває у цивільному обігу, може переходити в спеціальний обіг у встановленому законодавством порядку.

Стаття 8. Спеціальний обіг зброї

1. У спеціальному обігу перебуває зброя юридичних осіб, якщо інформація про неї віднесена до державної таємниці, а також зброя, прийнята на озброєння Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, Національного банку України, інших державних органів, яким відповідно до законодавства дозволено користуватися зброєю в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами України.
2. У спеціальному обігу може перебувати зброя усіх категорій.
3. Зброя, яка перебуває у спеціальному обігу, обмежена в цивільному обігу.
4. Зброя, яка перебуває у спеціальному обігу, може переходити в цивільний обіг у встановленому законодавством порядку.

Стаття 9. Повноваження державних органів у сфері обігу зброї

1. Кабінет Міністрів України, в межах своїх повноважень, визначає:
-порядок видачі, відмови у видачі, припинення та продовження дії дозволів, передбачених цим Законом;
-порядок здачі знайденої зброї та боєприпасів до неї, вилучення, в тому числі тимчасового вилучення зброї померлої особи, збереження до прийняття остаточного рішення, знищення та утилізації зброї;
-порядок проведення оцінки відповідності зброї та боєприпасів;
-вартість бланкової продукції, розмір плати за надання витягів з Реєстру, вчинення реєстраційних дій;
-зони, вільні від зброї.
2. Міністерство внутрішніх справ України, в межах своїх повноважень, визначає:
-порядок ведення та наповнення Реєстру, взаємодії спеціального та цивільного обліків Реєстру;
-порядок використання зброї для експлуатації, що належить юридичним особам (суб’єктам господарювання); порядок погодження укладення фізичними особами трудових (цивільно-правових) договорів з юридичними особами (суб’єктами господарювання), які мають у власності зброю;
-порядок проходження курсів з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування;
-порядок купівлі-продажу, зберігання, колекціонування, експонування, пересилання зброї та боєприпасів до неї, а також здійснення перевірки дотримання умов їх зберігання;
-порядок огляду технічного стану та контрольного відстрілу зброї.
3. Органи Національної поліції здійснюють контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами (суб’єктами господарювання) спеціальних правил та порядку придбання, зберігання, носіння, транспортування та продажу зброї, а також виконують інші повноваження, визначені законодавством.
4. Повноваження інших державних органів у сфері обігу зброї визначаються законодавством України.

РОЗДІЛ ІІ. Єдиний державний реєстр зброї

Стаття 10. Єдиний державний реєстр зброї

1. Єдиний державний реєстр зброї (далі – Реєстр) – це систематизована інформація про обіг зброї.
2. За допомогою Реєстру здійснюється ідентифікація зброї у цивільному та спеціальному обігу.

Стаття 11. Держатель Реєстру

1. Держателем Реєстру є Міністерство внутрішніх справ України.
2. Держатель Реєстру здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства під час внесення відомостей (інформації) до Реєстру.
3. Держатель Реєстру забезпечує створення, впровадження та функціонування інформаційно-телекомунікаційних та автоматизованих систем ведення Реєстру.

Стаття 12. Структура та відомості Реєстру

1. Реєстр складається з цивільного та спеціального обліків.
2. Обліку в Реєстрі підлягає зброя категорій А, Б, В та основні частини до неї, що мають ідентифікаційні номери.
3. У Реєстрі містяться відомості про ідентифікаційні та класифікаційні ознаки зброї, її власника, місце постійного зберігання зброї, її обіг, інформація про дозволи, передбачені цим Законом.
4. Спеціальний облік містить інформацію з обмеженим доступом.
5. Перелік відомостей, які залежно від категорії зброї підлягають обов’язковому внесенню до Реєстру, визначається порядком ведення Реєстру.
6. У разі якщо відомості про зброю вносяться до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація зброї, у результаті якої присвоюється унікальний номер запису в Реєстрі.
7. Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним під час обігу зброї.

Стаття 13. Суб’єкти, які здійснюють наповнення Реєстру

1. Внесення до Реєстру відомостей про ідентифікаційні ознаки зброї здійснюється суб’єктами господарювання, які відповідно до законодавства здійснюють діяльність з виробництва або торгівлі зброєю, або територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.
2. Внесення до Реєстру відомостей про класифікаційні ознаки зброї здійснюється органом з оцінки відповідності зброї, або суб’єктами господарювання, які відповідно до законодавства здійснюють діяльність з виробництва або торгівлі зброєю, на підставі документу про відповідність зброї.
3. Внесення до Реєстру відомостей про набуття у власність зброї здійснюється територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, суб’єктами господарювання, які відповідно до законодавства здійснюють діяльність з виробництва або торгівлі зброєю, а також юридичними особами, які відповідно до законодавства здійснюють управління зброєю, як державним майном.
4. Внесення до Реєстру відомостей щодо ремонту зброї здійснюється суб’єктами господарювання, які відповідно до законодавства здійснюють діяльність з виробництва або ремонту зброї.
5. Внесення до Реєстру відомостей щодо деактивації або вихолощення зброї здійснюється органом оцінки відповідності.
6. Внесення до Реєстру відомостей щодо знищення або утилізації зброї здійснюється органом, визначеним Національною поліцією.
7. Внесення до Реєстру відомостей щодо надання фізичній особі дозволу на володіння зброєю здійснюється територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.
8. Внесення до Реєстру відомостей щодо виявлення, вилучення, викрадення або втрати зброї здійснюється Національною поліцією або іншим правоохоронним органом, яким було зафіксовано факт виявлення, вилучення, викрадення або втрати зброї.
9. Внесення до Реєстру інформації щодо результатів огляду технічного стану зброї та її відстрілу здійснюється уповноваженим експертними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.


Стаття 14. Захист інформації в Реєстрі

1. Обробка та надання інформації з Реєстру здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.
2. Обробка персональних даних здійснюється виключно для досягнення мети, визначеної цим Законом, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

Стаття 15. Строки зберігання інформації в Реєстрі

1. Інформація в Реєстрі зберігається до знищення, утилізації, вивезення зброї з України та 30 років після цього.

РОЗДІЛ ІIІ. Основи обігу зброї та боєприпасів до неї

Стаття 16. Обмеження обігу зброї та боєприпасів

1. На території України забороняється:
-цивільний обіг зброї без маркування;
-обіг зброї з маркуванням, вміст якого вводить в оману користувача, або з несанкціоновано зміненим маркуванням;
-обіг вкладних нарізних стволів до гладкоствольної зброї;
-обіг вогнепальної зброї, яка не пройшла періодичного огляду технічного стану та контрольного відстрілу у порядку, визначеному цим Законом; введення в обіг зброї, патронів, споряджених еластичними метальними елементами несмертельної дії, які не пройшли оцінку відповідності;
-цивільний обіг нарізної зброї калібром більше 12,7 мм; боєприпасів категорії А; вогнепальної зброї, замаскованої під інші предмети; вогнепальної зброї, виготовленої з матеріалів, що не дозволяють виявити її за допомогою металошукачів;
-використання для гладкоствольної короткоствольної (травматичної) зброї будь-яких патронів, за виключенням патронів, споряджених еластичними метальними елементами несмертельної дії, холостих патронів, патронів до пістолетів та револьверів газових;
-безпідставний публічний показ зброї за відсутності підстав та намірів для її використання (застосування);
-переробка зброї чи боєприпасів до неї фізичними особами, після якої змінюються їх категорія, переробка або пристосування інших предметів для можливого їх використання як зброї чи боєприпасів до неї;
-оренда, застава зброї чи боєприпасів до неї, або їх обтяження у будь-який інший спосіб шляхом встановлення майнових прав на користь третіх осіб, крім обтяжень встановлених рішенням суду;
-спільна власність на зброю.
2. Порушення зазначених вимог тягне відповідальність згідно із законом.

Стаття 17. Набуття у власність юридичними особами (суб’єктами господарювання) зброї, віднесеної до цивільного обігу

1. Право на набуття у власність зброї, віднесеної до цивільного обігу, мають юридичні особи (суб’єкти господарювання) з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
2. Юридичні особи (суб’єкти господарювання) володіють зброєю за наявності дозволу на володіння зброєю. Дозвіл видається на ім’я юридичної особи (суб’єкта господарювання).
3. Юридичні особи (суб’єкти господарювання), діяльність яких пов’язана з функціонуванням стрілецьких тирів та стрільбищ, мають право на набуття у власність зброї для експлуатації категорії А у кількості не більше трьох одиниць однієї моделі за одним місцем постійного зберігання зброї, а також категорій Б, В, Г.
4. Юридичні особи (суб’єкти господарювання), які мають право на здійснення торгівлі зброєю, мають право на набуття у власність зброї для продажу категорій Б, В, Г.
5. Суб’єкти охоронної діяльності мають право на набуття у власність виключно гладкоствольної короткоствольної (травматичної) зброї для експлуатації.
6. Юридичні особи (суб’єкти господарювання), які мають право на виробництво зброї, мають право на набуття у власність зброї для продажу власного виробництва та зброї для експлуатації будь-якої категорії.
7. Юридичні особи – суб’єкти сфери фізичної культури і спорту мають право на набуття у власність зброї для експлуатації категорій Б, В, Г.
8. Кіностудії мають право на набуття у власність виключно вихолощеної зброї.
9. Музеї, які використовують зброю в якості експонатів, мають право на набуття у власність вихолощеної та музейної зброї для експлуатації.
10. Набувати у власність зброю категорії В, яка перебуває у цивільному обігу, мають також заклади, які здійснюють навчання стрільбі та поводження зі зброєю.
11. Порядок використання зброї для експлуатації, що належить юридичним особам (суб'єктам господарювання), здійснюється у встановленому порядку на підставі їх внутрішніх актів.
12. Працівники юридичних осіб (суб’єктів господарювання) мають право використовувати зброю, яка належить такій юридичній особі (суб’єкту господарювання), виключно за наявності дозволу на володіння зброєю або отриманого у встановленому порядку погодження органу Національної поліції на укладення трудового (цивільно-правового) договору з такою особою.

Стаття 18. Набуття у власність фізичними особами зброї, віднесеної до цивільного обігу

1. Право на набуття у власність зброї, віднесеної до цивільного обігу, мають фізичні особи з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
2. Фізичні особи не мають право набувати у власність зброю категорії А.
3. Право набувати у власність зброю категорії Б мають спортсмени з видів спорту, визнаних в Україні, правила змагань яких передбачають використання вогнепальної зброї.
4. Право набувати у власність зброю категорії В (за виключенням короткоствольної гладкоствольної (травматичної) зброї) мають фізичні особи, які досягли 21-річного віку, не мають медичних протипоказань та пройшли повний курс з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.
Право набувати у власність короткоствольну гладкоствольну (травматичну) зброю мають фізичні особи, які досягли 25-річного віку при дотриманні інших умов, передбачених абзацом першим цієї частини.
5. Право набувати у власність зброю категорії Г мають фізичні особи, які мають дозвіл на володіння зброєю іншої категорії.
6. Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), які перешкоджають особі в реалізації її права на придбання і володіння зброєю, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.
7. Кількість зброї у цивільному обігу, яку може мати фізична особа у власності, не обмежена.

Стаття 19. Дозвіл на володіння зброєю, віднесеної до цивільного обігу, для фізичних осіб

1. Фізичні особи набувають у власність зброю, віднесену до цивільного обігу та володіють нею, за наявності дозволу на володіння зброєю.
2. Дозвіл на володіння зброєю видається територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України строком на п'ять років з можливістю його продовження у порядку, встановленому законодавством. Інформація про продовження дозволу на володіння зброєю вноситься до Реєстру з наданням фізичній особі відповідного витягу.
Наявність дозволу на володіння зброєю не надає фізичній особі права на володіння конкретною одиницею вогнепальної зброї відповідної категорії. Територіальний орган Міністерства внутрішніх справ України зобов’язаний надати особі витяг з Реєстру, який є документальним підтвердженням наявності дозволу на володіння зброєю.
3. Придбана на підставі дозволу зброя реєструється у встановленому порядку в Реєстрі суб’єктами, які здійснюють наповнення Реєстру, протягом робочого дня.
Інформація в Реєстрі про реєстрацію фізичною особою конкретної одиниці зброї, разом із дозволом на володіння зброєю надає такій фізичній особі право на володіння нею.
Суб’єкт господарювання або територіальний орган Міністерства внутрішніх справ України зобов’язані надати особі витяг з Реєстру, який підтверджує факт внесення до Реєстру конкретної одиниці зброї та основних частин до неї, що мають ідентифікаційні номери.
4. Придбання боєприпасів до зброї та її основних частин здійснюється за наявності дозволу на володіння зброєю. Фізична особа має право придбати лише боєприпаси та основні частини до зброї, якою вона володіє. Для придбання додаткових частин вогнепальної зброї наявність дозволу на володіння зброєю не вимагається.

Стаття 20. Відмова фізичній особі у видачі дозволу на володіння зброєю

1. Підставами для відмови фізичній особі у видачі дозволу на володіння зброєю є:
-недосягнення фізичною особою 21-річного віку;
-подання недостовірної інформації, документів або відомостей не в повному обсязі;
-рішення суду, яке набрало законної сили, про визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною;
-наявність судимості за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимості, яка погашена чи знята у визначеному законом порядку;
-неодноразове (п’ять і більше разів) притягнення особи до адміністративної відповідальності протягом року;
-наявність у особи непогашеної або незнятої судимості за вчинення кримінального правопорушення, крім реабілітованої;
-наявність вмотивованої постанови державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника в праві користування зброєю;
-наявність медичних протипоказань до поводження зі зброєю;
-відсутність договору страхування;
-відсутність документу про підтвердження плати за послугу з видачі дозволу на володіння зброєю;
-відсутність довідки про проходження курсів з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.
2. Рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу на володіння зброєю із зазначенням конкретних підстав для відмови приймається територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України та вручається заявнику протягом 30 календарних днів з моменту подання ним документів для одержання такого дозволу.
3. Відмова у видачі дозволу не позбавляє особу права на повторне звернення за отриманням дозволу в разі усунення підстав для відмови.
4. Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено до суду.

Стаття 21. Припинення дії дозволу на володіння зброєю для фізичної особи

1. Дія дозволу на володіння зброєю, виданого фізичній особі, припиняється в разі:
-не продовження дії дозволу на володіння зброєю;
-добровільної відмови від дозволу на підставі письмової заяви;
-смерті особи;
-конфіскації чи оплатного вилучення зброї та боєприпасів до неї на підставі вироку суду або постанови органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення;
-наявності вмотивованої постанови державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника в праві користування зброєю;
-набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо власника зброї;
-обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення її померлою за рішенням суду, яке набрало законної сили;
-погіршення здоров'я особи до стану, який виключає можливість володіння зброєю, що підтверджено висновком закладу охорони здоров’я за зверненням членів сім’ї, органів опіки та піклування або закладом охорони здоров'я;
-повторного протягом року притягнення власника зброї до адміністративної відповідальності за порушення правил обігу зброї;
-припинення договору страхування;
-порушення встановлених цим Законом правил носіння, використання та застосування зброї;
-виявлення факту подачі недостовірної інформації особою під час одержання дозволу на володіння зброєю;
-незаконності прийнятого рішення про надання особі дозволу на володіння зброєю;
-невиконання припису уповноваженої особи Національної поліції про усунення порушень поводження зі зброєю та боєприпасами до неї;
-закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання, припинення дії посвідки на постійне проживання, або закінчення строку дії паспортного документа іноземця.
2. Припинення дії дозволу на володіння зброєю позбавляє власника права на володіння належною йому зброєю та боєприпасами до неї.
3. Інформація про припинення дії дозволу на володіння зброєю вноситься до Реєстру.
4. Припинення дії дозволу на володіння зброєю може бути оскаржено до суду.

Стаття 22. Дозволи для юридичних осіб (суб’єктів господарювання) на зброю, віднесену до цивільного обігу

1. На місця постійного зберігання зброї юридичним особам (суб’єктам господарювання) видаються наступні безстрокові дозволи:
-дозвіл на функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ;
-дозвіл на функціонування пунктів вивчення матеріальної частини зброї;
-дозвіл на функціонування майстерні з ремонту зброї;
-дозвіл на функціонування магазину з продажу зброї та боєприпасів до неї, основних частин зброї;
-дозвіл на функціонування закладу з виробництва зброї та боєприпасів до неї;
-дозвіл на функціонування об’єктів в музеях, кіностудіях, закладах освіти;
-дозвіл на функціонування об’єктів в юридичних особах – суб’єктах сфери фізичної культури і спорту;
-дозвіл на функціонування об’єктів охоронної компанії.
2. Юридичні особи (суб’єкти господарювання) набувають у власність зброю, віднесену до цивільного обігу та володіють нею, за наявності дозволу на володіння зброєю, який видається безстроково. Припинення дії відповідного дозволу здійснюється у встановленому законодавством порядку.
3. Для переміщення через державний кордон України суб’єкти господарювання отримують дозволи:
-дозвіл на експорт зброї;
-дозвіл на імпорт зброї;
-дозвіл на транзит зброї територією України.

Стаття 23. Особливості спеціального обігу зброї

1. Зброя зі спеціального обігу підлягає реєстрації в спеціальному обліку.
2. Правила спеціального обігу зброї визначаються законодавством з урахуванням положень цього Закону.

Стаття 24. Припинення дії дозволу юридичних осіб (суб’єктів господарювання) на володіння зброєю, віднесеною до цивільного обігу

1. Дія дозволу на володіння зброєю для юридичних осіб (суб’єктів господарювання) припиняється в разі:
-закінчення строку дії дозволу;
-добровільної відмови від дозволу на підставі письмової заяви юридичних осіб (суб’єкта господарювання);
-ліквідації юридичної особи – власника зброї, або смерті фізичної особи-підприємця;
-ненадання інформації про усунення порушення умов зберігання зброї та боєприпасів в строк, визначений законодавством;
-припинення договору страхування;
-припинення підстав набуття зброї у власність, передбачених у статті 17 цього Закону.
2. Припинення дії дозволу на володіння зброєю позбавляє власника права на володіння належною йому зброєю та боєприпасами до неї.
4. Інформація про припинення дії дозволу на володіння зброєю вноситься до Реєстру.
5. Припинення дії дозволу на володіння зброєю може бути оскаржено до суду.

РОЗДІЛ ІV. Особливості обігу зброї та боєприпасів до неї

Стаття 25. Виробництво зброї та боєприпасів до неї. Ремонт зброї

1. Право на виробництво зброї, віднесеної до цивільного обігу, та боєприпасів до неї мають юридичні особи (суб’єкти господарювання), які отримали ліцензію на виробництво та ремонт зброї відповідної категорії та боєприпасів до неї, а також дозвіл на функціонування закладу з виробництва зброї та боєприпасів до неї.
2. Юридичні особи (суб’єкти господарювання), які мають право на виробництво зброї, віднесеної до цивільного обігу, відповідної категорії та боєприпасів до неї, повинні забезпечувати безпеку виробництва, здійснювати контроль за виробничим процесом, дотримуватись ліцензійних умов провадження такої діяльності.
3. Кожна одиниця виробленої зброї, віднесена до відповідної категорії, повинна мати індивідуальний номер.
4. Право на ремонт зброї, віднесеної до цивільного обігу, мають юридичні особи (суб’єкти господарювання), які отримали ліцензію на ремонт зброї, а також дозвіл на функціонування майстерні з ремонту зброї.
5. Відомості про заміну основних частин зброї, які мають ідентифікаційні номери, вносяться до Реєстру юридичними особами (суб’єктами господарювання), які мають право на ремонт зброї, або територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.
6. Власники зброї категорії В мають право самостійно для власних потреб переспоряджувати боєприпаси для зареєстрованої за ними зброї, якщо ці боєприпаси не є забороненими в цивільному обігу. Самостійне виготовлення та переспорядження боєприпасів до гладкоствольної короткоствольної (травматичної) зброї, забороняється.

Стаття 26. Продаж зброї та боєприпасів до неї. Торгівля зброєю

1. Фізичні особи можуть у встановленому порядку продати або безоплатно відчужити належну їм зброю, основні частини до неї, що мають ідентифікаційні номери та боєприпаси іншим особам через суб’єктів господарювання, які мають право на здійснення торгівлі зброєю, або через територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України.
Юридичні особи (суб’єкти господарювання) можуть у встановленому порядку відчужувати належну їм зброю та боєприпаси до неї іншим юридичним особам (суб’єктам господарювання), які мають дозвіл на володіння зброї відповідної категорії, через територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України.
Юридичні особи (суб’єкти господарювання), які мають право на здійснення торгівлі зброєю, можуть продавати (відчужувати) будь-яку власну зброю та боєприпаси до неї, а також придбавати зброю та боєприпаси до неї у її власників.
2. Власник зброї має право безоплатно відчужувати належну йому на праві власності зброю, основні частини до неї, що мають ідентифікаційні номери, а також боєприпаси, органам Національної поліції.
3. Право на здійснення торгівлі зброєю і боєприпасами до неї мають виключно юридичні особи (суб’єкти господарювання), що отримали ліцензію на продаж зброї та боєприпасів до неї, а також дозвіл на функціонування магазину з продажу зброї та боєприпасів до неї, основних частин зброї.
4. Кожна одиниця проданої зброї підлягає обов’язковій реєстрації в Реєстрі (за виключенням зброї категорії Г, відомості про яку не вносяться до Реєстру). Інформація про зміну власника зброї також підлягає внесенню до Реєстру.
5. Юридичні особи (суб’єкти господарювання), які мають право на здійснення торгівлі зброєю і боєприпасами до неї, зобов'язані: володіти чинними ліцензією на торгівлю зброєю і боєприпасами до неї та дозволом на функціонування магазину з продажу зброї та боєприпасів до неї, основних частин зброї;
-перевіряти інформацію в Реєстрі про наявність у покупця дозволу на володіння зброєю відповідної категорії;
-забезпечувати облік придбаної і проданої зброї та боєприпасів до неї у встановленому порядку;
-забезпечувати надійне збереження зброї і боєприпасів до неї;
-надавати у встановленому порядку до уповноважених експертних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України зброю для огляду її технічного стану та контрольного відстрілу, або направляти відповідні довідки та раніше відстріляні з реалізованої зброї кулі і гільзи до уповноважених експертних підрозділів; вносити до Реєстру відомості про придбану та продану зброю відповідної категорії (за виключенням категорії Г) та основні частини зброї, які мають ідентифікаційні номери.
6. Не підлягає продажу зброя або боєприпаси до неї, які не мають ідентифікаційного номеру, сертифікату, або знаку відповідності державним стандартам чи технічним регламентам.
7. Юридичні особи (суб’єкти господарювання) мають право торгувати виробами, конструктивно схожими на зброю, перелік яких наведено в частині першій статті 6 цього Закону, без ліцензій та дозволів, однак виключно за умови наявності підтвердження відповідності таких виробів технічним регламентам, стандартам чи вимогам інших положень законодавства.

Стаття 27. Спадкування зброї

1. Спадкування зброї здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.
2. Після смерті власника зброї уповноважені службові особи Національної поліції роблять відповідний запис в Реєстрі та тимчасово вилучають належну йому зброю.
3. Спадкоємці власника зброї мають право:
-після отримання дозволу на володіння зброєю здійснити в порядку, передбаченому цим Законом, реєстрацію зброї за собою;
-продати зброю та боєприпаси до неї через юридичних осіб (суб’єктів господарювання), які мають право на здійснення торгівлі зброєю і боєприпасами до неї;
-передати зброю та боєприпаси органам Національної поліції;
-у встановленому законодавством порядку привести зброю до стану деактивованої.
4. У випадку неприйняття спадкоємцем протягом трьох місяців з моменту прийняття спадщини рішення, передбаченого частиною третьою цієї статті, зброя та боєприпаси підлягають продажу в установленому порядку з відшкодуванням їх вартості спадкоємцю.

Стаття 28. Зберігання зброї та боєприпасів до не

1. Зберігання зброї і боєприпасів до неї здійснюється фізичними особами та юридичними особами (суб’єктами господарювання) на підставі дозволу на володіння зброєю відповідної категорії в умовах, що забезпечують їх схоронність, безпеку зберігання і виключають доступ до сторонніх осіб, з дотриманням установлених законодавством вимог.
2. Забороняються зберігання і використання знайденої зброї та боєприпасів до неї. Така зброя підлягає негайній здачі до органів Національної поліції в установленому порядку.
3. Якщо у власності фізичної особи перебуває більше ніж п’ять одиниць вогнепальної зброї будь-якої категорії, власник зобов’язаний обладнати місце постійного зберігання зброї сигналізацією.
У випадку зміни місця постійного зберігання зброї фізична особа зобов’язана протягом 30 календарних днів повідомити про це територіальний орган Міністерства внутрішніх справ України для внесення відповідних даних до Реєстру.
4. Власник зброї має право передати її на зберігання юридичним особам (суб’єктам господарювання), які володіють дозволами на місця постійного зберігання зброї. Факт передачі оформлюється актом, в якому вказуються місце, дата і час прийому зброї, її марка, номер і модель. Відомості про передачу на зберігання зброї вносяться до Реєстру юридичними особами (суб’єктами господарювання), що отримали таку зброю на зберігання або за їх повідомленням територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.
5. Зброя категорії Б, яка належить на праві власності спортсменам, зберігається виключно в спортивних тирах і стрільбищах або на об’єктах юридичних осіб – суб’єктів фізичної культури і спорту, які володіють дозволом на місце постійного зберігання зброї.

Стаття 29. Використання та застосування зброї

1. Правила використання зброї, яка перебуває в цивільному обігу, на виставках, у мисливстві, спорті, на заняттях стрільбою, визначаються законодавством.
2. Власники зброї, яка перебуває в цивільному обігу, можуть застосовувати наявну в них на законних підставах вогнепальну зброю для захисту життя, здоров'я і власності в стані необхідної оборони або крайньої необхідності. Застосуванню зброї має передувати чітко виражене попередження про це особі, щодо якої планується застосування зброї, за винятком випадків, коли зволікання в застосуванні зброї створює безпосередню небезпеку для життя власника зброї чи оточуючих або може спричинити інші тяжкі наслідки.
3. Забороняється застосовувати вогнепальну зброю, яка перебуває в цивільному обігу, щодо жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності, неповнолітніх, коли їхній вік очевидний або відомий, за винятком випадків здійснення зазначеними особами збройного або групового нападу. Якщо внаслідок застосування вогнепальної зброї, яка перебуває у цивільному обігу, нападнику заподіяно тілесні ушкодження, особа, яка застосувала зброю, зобов’язана здійснити виклик екстреної медичної допомоги, вжити заходів до охорони місця події та негайно повідомити органам Національної поліції про випадок застосування зброї.
4. Зброя та боєприпаси до неї можуть під наглядом спеціально призначеної особи (інструктор, тренер, тощо) бути тимчасово надані особі, яка не має дозволу на зброю відповідної категорії, у випадках ознайомлення зі зброєю, навчання поводженню зі зброєю, заняття стрільбою чи проведення спортивних змагань зі стрільби в межах стрілецьких тирів та стрільбищ.
5. Порядок застосування зброї, яка перебуває у спеціальному обігу, визначається законодавством.

Стаття 30. Носіння та транспортування зброї

1. Носіння зброї та боєприпасів до неї забороняється, окрім випадків, передбачених цим Законом.
2. Носіння зброї дозволяється під час здійснення полювання в мисливських угіддях, заняття стрільбою чи на спортивних заходах у межах стрілецьких тирів та стрільбищ.
3. Фізичні особи мають право на носіння гладкоствольної короткоствольної (травматичної) зброї, а також нагородної зброї, окрім місць, де існує заборона перебування зі зброєю. Носіння зброї, визначеної у цій частині статті, здійснюється приховано від оточуючих, у спосіб, який унеможливлює випадкову втрату зброї та боєприпасів, чи заволодіння ними третіми особами, а також випадкове спричинення шкоди третім особам, у зручний для власника та безпечний для нього і оточуючих спосіб (кобурах, чохлах, сумках тощо), які надійно утримують зброю від випадіння назовні незалежно від їх положення відносно тіла.
4. Власники зброї мають право транспортувати її до місць проведення полювання, спортивних заходів чи заняття стрільбою. Транспортування зброї та боєприпасів повинно здійснюватися у спеціально призначених для цього засобах (чохол, кейс, тощо) у спосіб, що забезпечує безпеку власнику та оточуючим, їх надійне зберігання та унеможливлює безперешкодний доступ до них сторонніх осіб. Зброя під час транспортування повинна знаходитися в розрядженому стані (без боєприпасів у патроннику чи магазині, у тому числі запасному або знятому).
5. Власники зброї під час носіння або транспортування зброї зобов’язані мати при собі витяги з Реєстру, зазначені у статті 19 цього Закону.
6. Пересилання зброї та боєприпасів до неї здійснюється у встановленому законодавством порядку.
7. Заклади освіти є зонами, вільними від зброї. Кабінет Міністрів України може визначати інші зони, вільні від зброї.

Стаття 31. Ввезення на територію України та вивезення з території України зброї та боєприпасів до неї фізичними особами. Транзит зброї

1. Іноземці, що прибувають в Україну з метою проведення полювання, участі у спортивних змаганнях, виставках мають право тимчасово ввозити на її територію зброю відповідної категорії та боєприпаси до неї, на підставі дозволу на тимчасове ввезення зброї в Україну.
2. Громадяни України мають право на тимчасове вивезення зброї, яка перебуває у їх власності, з метою проведення полювання, участі у спортивних змаганнях, виставках на підставі дозволу на переміщення зброї через державний кордон України.
3. Транзит територією України фізичною особою зброї, яка перебуває у цивільному обігу, здійснюється на підставі дозволу на транзит зброї.
4. Митне оформлення тимчасового ввезення/вивезення, транзиту зброї та боєприпасів до неї, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 32. Вилучення зброї та боєприпасів

1. Зброя та боєприпаси до неї у встановленому порядку вилучаються органами Національної поліції у разі:
-відсутності або припинення дії дозволу на володіння зброєю;
-анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва, ремонту та торгівлі зброєю та боєприпасами до неї;
-порушення встановлених цим Законом правил носіння, використання та застосування зброї;
-притягнення особи до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення проти життя та здоров’я особи;
-конфіскації чи оплатного вилучення зброї та боєприпасів до неї на підставі вироку суду або постанови органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Стаття 33. Знищення та утилізація зброї та боєприпасів до неї

1. Зброя, яка непридатна для подальшого використання, а також боєприпаси до зброї, у яких закінчився установлений виробником строк зберігання, підлягають утилізації або знищенню.
2. Технічно непридатна зброя може бути придбана для колекціонування, експонування та як частини зброї.

РОЗДІЛ V. Державний контроль за обігом зброї та боєприпасів до неї

Стаття 34. Державний контроль за зброєю, яка перебуває в цивільному обігу, та боєприпасів до неї.

1. Державний контроль за зброєю, яка перебуває в цивільному обігу, та боєприпасів до неї здійснюють органи Національної поліції відповідно до законодавства.
2. Контроль за господарською діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються в порядку, визначеному Законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та іншими законами України.
3. Міністерство внутрішніх справ України координує розроблення технічних регламентів, стандартів, що встановлюють вимоги безпеки та технічні вимоги до зброї та боєприпасів до неї, а також конструктивно схожих зі зброєю виробів, та координує діяльність з оцінки відповідності цивільної зброї та боєприпасів до неї.

Стаття 35. Перевірки дотримання умов зберігання зброї, яка перебуває в цивільному обігу, та боєприпасів до неї

1. Перевірки дотримання умов зберігання зброї, яка перебуває в цивільному обігу, та боєприпасів до неї, здійснюються у встановленому порядку органами Національної поліції за місцем постійного зберігання зброї та боєприпасів до неї у формі обстежень (перевірок).
2. У разі виявлення порушення умов поводження зі зброєю та боєприпасами, визначених цим Законом, уповноважена особа Національної поліції, яка проводила перевірку, виносить припис про усунення виявлених порушень, який під підпис вручається власнику зброї.
Припис, винесений юридичній особі (суб'єкту господарювання) підлягає виконанню протягом тридцяти робочих днів з моменту його вручення.
Припис, винесений фізичній особі підлягає виконанню протягом десяти робочих днів з моменту його вручення.
3. Про усунення порушень власник зброї зобов’язаний протягом визначеного строку у письмовій формі повідомити уповноважену особу Національної поліції, яка винесла припис, або надати інформацію про оскарження зазначеного припису в суді.
4. У разі невиконання припису власником зброї, а також у інших випадках, передбачених цим Законом, органи Національної поліції мають право припинити виданий дозвіл на володіння зброєю, яка перебуває в цивільному обігу.

Стаття 36. Оцінка відповідності зброї та боєприпасів

1. Оцінці відповідності підлягають усі категорії та види зброї та боєприпасів до неї, які виготовляються в Україні або ввозяться на її територію з інших країн, як фізичними особами, так і суб’єктами господарювання відповідно до законодавства.
2. Зброя, боєприпаси до неї та конструктивно схожі зі зброєю вироби, які не відповідають установленим технічним вимогам та вимогам безпеки, повинні бути вивезені з митної території України або знищені чи утилізовані в установленому законодавством порядку.

Стаття 37.Державний контроль за зброєю, яка перебуває в спеціальному обігу, та боєприпасів до неї
1. Контроль за зброєю, яка перебуває в спеціальному обігу, та боєприпасів до неї здійснюється відповідно до законодавства.

Стаття 38. Огляд технічного стану зброї та її контрольний відстріл

1. В Україні ведеться криміналістичний облік зброї за її слідами, що залишаються на стріляних з неї кулях та гільзах.
2. Вогнепальна зброя категорій А, Б та В (за виключенням довгоствольної гладкоствольної зброї), яка вперше реєструється, має бути відстріляна для отримання необхідної інформації та об’єктів для криміналістичного обліку. Обов’язок відстрілу зброї покладається на суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, ремонту або торгівлі зброєю.
3. Вогнепальна зброя, яка перебуває у цивільному обігу (за виключенням довгоствольної гладкоствольної зброї та зброї для продажу суб’єктів господарювання) підлягає періодичному огляду технічного стану та контрольному відстрілу кожні три роки.
Інформація про результати огляду технічного стану та контрольного відстрілу огляду вноситься до Реєстру.
4. Обов’язок надання зброї, яка перебуває у власності, з метою огляду її технічного стану та контрольного відстрілу для формування криміналістичного обліку, покладається на її власника чи іншого законного володільця.

Стаття 39. Відповідальність за порушення правил обігу зброї

1. У випадку порушення законодавства в сфері обігу зброї і боєприпасів до неї винна особа несе кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством.

РОЗДІЛ VI. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону. 2. Кабінету Міністрів України:
-у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
-розробити та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
-забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
3. Установити, що:
-раніше видані дозволи на зброю є чинними до закінчення терміну їх дії;
-до приведення законодавства у відповідність з цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону;
-до введення в дію Єдиного державного реєстру зброї, зброя та відомості про власника зброї обліковуються в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України, з наступним перенесенням відомостей до Реєстру;
-початкове наповнення Реєстру здійснюватиметься протягом шести місяців суб’єктами господарської діяльності, які відповідно до законодавства здійснюють діяльність з виробництва або продажу зброї та боєприпасів, відносно зброї, яка перебувала у них на момент початку функціонування Реєстру;
-унесення відомостей щодо зброї, яка перебуває у володінні фізичних і юридичних осіб на момент початку функціонування Реєстру, здійснюватиметься при черговому подовженні дозволу на право володіння зброєю.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *